گدان های شهری

گروه : گلدان های شهری

کد محصول: B717

مناسب جهت درختان تزیینی با قابلیت جابجایی در فصول مختلف


800 mm (D1) * 540 mm (H) * 600 mm (D2)